Khách hàng: Đoàn Thanh Tâm

Khách hàng: Đoàn Thanh Tâm

Hàng rất ngon, Dịch vụ uy  tín, tuyệt vời, Ủng hộ shop ! “trích đánh giá sản phẩm của chị tâm đã thưởng thức chả mực Phúc Gia Hạ Long “.

Khách hàng: Đoàn Thanh Tâm
Đánh giá bài viết

Chia sẻ bài viết0966 552 611